Κατασκευή

 Η συνεχής ανάπτυξη της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας σε τεχνικά έργα σε συνδυασμό με το μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει η εταιρία, μας δίνει την δυνατότητα να αναλαμβάνουμε την κατασκευή τεχνικών έργων με όλα τα είδη ανάθεσης.