Πελάτες

Η εταιρεία έχει μια εκτεταμένη λίστα πελατών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
 
Οι πελάτες του ιδιωτικού τομέα καλύπτουν μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών τομέων, από Διαχείριση ακινήτων και εμπορικούς σκοπούς μέχρι την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.