Αρχική

 

 Η εταιρία Consulteam Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ ιδρύθηκε το 2000 με βασικό στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον απαιτητικό τομέα των μελετών και κατασκευών.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η εταιρία κατάφερε να καθιερωθεί στην αγορά με πληθώρα ιδιωτικών και δημόσιων έργων στο ενεργητικό της.

Η Consulteam είναι μια σταθερά αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία που παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της μελέτης,  κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης έργων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.